Scania on raskaiden kuorma- ja linja-autojen sekä teollisuus- ja merimoottorien johtava valmistaja. Lisäksi yhtiö tarjoaa erilaisia tuotteisiin liittyviä palvelutuotteita sekä rahoituspalveluja. Scania toimiin noin 100 maassa ja sillä on yli 35 000 työntekijää. Näistä 2 400 toimii tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, pääosin Ruotsissa lähellä yrityksen tuotantoyksiköitä. Scania-konsernin osto-osastoa tukevat paikalliset hankintatoimistot Puolassa, Tšekin tasavallassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Tuotanto sijaitsee Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tämän lisäksi noin 20 000 henkilöä työskentelee Scanian itsenäisessä myynti- ja huolto-organisaatiossa.

Lisätietoja: www.scania.fi

QFIX tarjosi Scania Suomi Oy:lle Total Printing -ratkaisuun perustuvan, tulostin- ja monitoimilaitteiden täydelliseen elinkaaren hallintaan keskittyvän palvelukokonaisuuden. Sen tarkoituksena oli tuottaa asiakkaalle selkeitä kustannussäästöjä, sekä luoda raamit yrityksessä käytettävien tulostuslaitteiden valikoimalle ja hankinnalle. Aloitusvaiheessa kartoitettiin Scania Oy:n tulostus- ja monitoimilaitekanta, ja yhdessä asiakkaan kanssa määriteltiin laitekannan nykyiset ja tulevat tarpeet. Tämän jälkeen etsittiin HP:n laajasta laitevalikoimasta ne pitkän elinkaaren laitteet, jotka täyttävät tarpeet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Scanian jokainen yksikkö tilaa laitteet ja tarvikkeet tarpeidensa mukaisesti QFIX:lta jossa huolehditaan siitä, että laitekanta uusiutuu hallitusti ja kustannustehokkaasti. Vikatilanteen yllättäessä QFIX hoitaa laitehuollot joko käyttäjän tai lähituen vikakutsusta. Pitkän elinkaaren laitteet ja valikoitu HP-laitekanta tarkoittaa Scanian IT:n näkökulmasta erityisesti ajallista säästöä vähentyneiden käyttöönottojen myötä. Konkreettisia säästöjä syntyy kun toimitaan keskitetysti ja rajatun laitevalikoiman kanssa. Pitkän elinkaaren laitteet ovat osoittautuneet kokonaiskustannuksiltaan edulliseksi ratkaisuksi.  

QFIX tarjoaa paikallista, yksilöllistä ja ammattitaitoista palvelua, jota ilman emme halua tulla toimeen.

Jyri Mannila

Scania Suomi Oy