Miksi QFIX haluaa toiminnallaan ottaa kantaa ilmastonmuutokseen? Miten hiilijalanjälki on laskettu? Siirtyykö tämä anekauppa nyt sitten QFIXin hintoihin? Kuinka me hyödytään tästä, jos me ostetaan teiltä näitä laitteita?

 

Miksi QFIX haluaa toiminnallaan ottaa kantaa ilmastonmuutokseen?

Kyynikko varmasti pitää toimiamme viherpesuna, mutta me koimme johtoryhmässämme tämän asian henkilökohtaisesti tärkeänä; meillä on kasvamassa jälkipolvea, jolle haluaisimme jättää elinkelpoisen maapallon.

Tiedostamme kyllä, ettei yksi ihminen tai yksi pieni yritys voi ratkaista tätä ongelmaa, mutta jos kukaan ei tee mitään, niin mikään ei tule koskaan muuttumaan.

Se mihin yksilöt ja pienet toimijat kuten QFIX voivat vaikuttaa on näyttää päättäjille mikä on mahdollista, jotta he uskaltavat tehdä päätöksiä jotka koskettavat massoja ja suuria toimijoita.

Työ aloitettiin jo kuukausia sitten, ja suurimpana haasteena meillä on ollut löytää luotettava kumppani, sillä markkinoilta löytyy todellakin monenlaista viherpesijää. Jalanjäljen laskeminen ei sekään ollut ihan pieni ponnistus.

Meillä kuitenkin haluttiin toimia kun se oli mahdollista, eikä vasta sitten kun on ihan pakko.

Miten hiilijalanjälki on laskettu?

Hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), eli kasvihuonekaasupäästöt on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta. Laskennassa huomioidut ja hiilidioksidiekvivalenteiksi muunnetut kasvihuonekaasut ovat: hiilidioksidi (CO2), dityppimonoksidi (N2O), metaani (CH4), fluorihiilivedyt (HFC), perfluoratut yhdisteet (PFC) ja rikkiheksafluoridi (SF6).

Hiilijalanjäljen kokonaismäärä esitetään, GHG Protocol -standardin (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti, jaoteltuna kolmeen soveltamisalaan:

  • Scope 1; omat ajoneuvot, pienkoneet ja toimitilat
  • Scope 2; ostettu energia ja
  • Scope 3; vapaaehtoiset.

Viimeksi mainituista on laskelmissa huomioitu kuljetus ja jakelu, tuottamamme jätteet, liikematkustus, työntekijöiden matkat työpaikan ja kodin välillä, sekä myytyjen tuotteiden elinkaarenaikaiset päästöt, siltä osin kuin olemme onnistuneet saamaan niistä tietoja laitevalmistajilta itseltään. Ikävä kyllä ihan kaikki eivät niitä vielä toimita. 

Käytännössä olemme siis kaivaneet kaikki nämä luvut; kilometrit, kilowatit ja kilogrammat esiin ja syöttäneet ne exceliin, joka on laskenut ne yhteen. Laskelman perusteella on jyvitetty osuudeksemme noin 640 Lempäälän Marjamäkeen istutettavista puista. 

“Yhtä hehtaaria uudelleen metsitettäessä istutetaan n. 1600–2400 puuta – puulajista riippuen. Suomen Luonnonvarakeskuksen LUKE:n laskelmien mukaan tämä metsä sitoo biomassaan ja maaperään yhteensä n. 500–600 tonnia hiilidioksidia elinkaarensa aikana eli sadassa vuodessa.” (Puuni.fi)

 

Siirtyykö tämä anekauppa nyt sitten QFIXin hintoihin?

Tätä kysyi eräs skeptikko meiltä ihan suoraan, joten vastataanpa siihenkin huoleen: jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kaikki liiketoimintamme kulut kyllä maksaa asiakas. Se on ikään kuin liiketoiminnan pointti, että rahaa liikutellaan.

Mutta mitään suoraa aneprosenttia meidän laitehinnoitteluun ei ole luvassa, vaan ensisijaisesti pyrimme – kuten ennenkin – olemaan parempia työssämme ja sitä kautta kasvattamaan osuuttamme markkinassa ja rahoittamaan näitä bisneksen kuluja. On meillä varmaan muutama asia tehty oikein, kun firma täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja on kaikki nämä vuoden toiminut saman johdon ja saman nimen alla, samalla, vahvasti kilpaillulla toimialalla ja koko ajan kasvaen.

Tulemme tottakai mainitsemaan tämän edelläkävijyyden kaikissa mahdollisissa käänteissä, koska olisi sulaa hulluutta olla hyödyntämättä viestinnässämme sitä faktaa, että vain yksi voi olla alansa ensimmäinen.

Emme tiedä miksei tämä juolahtanut ensin jonkun kilpailijan mieleen.

Kuinka me hyödytään tästä, jos me ostetaan teiltä näitä laitteita?

Hiilineutraalit IT-laitteet pienentävät teidän omia Scope 1 -päästöjä, eli mikäli tahtotila on, että teidän yrityksen hiilijalanjälkeä pitäisi saada pienemmäksi, tämä on yksi konkreettinen toimepide siihen suuntaan.

Lähetä meille oma kysymyksesi liittyen QFIXin vastuullisuusohjelmaan:

Fill out my online form.