Voimme siis ensimmäisenä suomalaisena IT-alan yrityksenä luvata toimittavamme täysin hiilineutraaleita työasemia, kannettavia ja lisälaitteita myös asiakkaillemme.

Olemme tehneet yhteistyösopimuksen Puuni Oy:n kanssa hiilijalanjälkemme kompensoimiseksi. Se tulee tapahtumaan istuttamalla metsää joutomaalle Lempäälässä keväällä 2021.

Paikalle kasvava sekametsä tulee tarjoamaan mukavat elinolosuhteet laajalle kirjolle hyönteisiä, lintuja ja eläimiä.

Puuni Oy:n laskelmat ja toimien vaikutukset arvioi ja vahvistaa Luonnonvarakeskus LUKE. 

QFIX Oy:n hiilijalanjäljen raportoinnissa on Scope 1 ja 2 -päästölähteiden lisäksi huomioitu vapaaehtoisista Scope 3 -päästölähteistä kuljetus ja jakelu, tuottamamme jätteet, liikematkustus, työntekijöiden matkat työpaikan ja kodin välillä, sekä myytyjen tuotteiden elinkaarenaikaiset päästöt.

Voimme siis ensimmäisenä suomalaisena IT-alan yrityksenä luvata toimittavamme täysin hiilineutraaleita työasemia, kannettavia ja lisälaitteita myös asiakkaillemme.

Hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), eli kasvihuonekaasupäästöt on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta. Laskennassa huomioidut ja hiilidioksidiekvivalenteiksi muunnetut kasvihuonekaasut ovat: hiilidioksidi (CO2), dityppimonoksidi (N2O), metaani (CH4), fluorihiilivedyt (HFC), perfluoratut yhdisteet (PFC) ja rikkiheksafluoridi (SF6).

Hiilijalanjäljen kokonaismäärä esitetään, GHG Protocol -standardin mukaisesti, jaoteltuna kolmeen soveltamisalaan: Scope 1; omat ajoneuvot, pienkoneet ja toimitilat, Scope 2; ostettu energia ja Scope 3; vapaaehtoiset.

Lisätiedot: Sami Kopra, p. 020 741 8080

Lue myös: Ympäristöarvot – puheista konkretiaan

Miksi QFIX haluaa toiminnallaan ottaa kantaa ilmastonmuutokseen 

 

Tutustu tarkemmin Marjamäki 2 -hiilinielun tuotekorttiin tässä linkissä.