Tivian (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry) toiminnanjohtaja Mika Helenius nostaa tässä Tietoviikon artikkelissa esiin huolensa siitä, ettei suomalaisissa yrityksissä ymmärretä mikä on tietotekniikan ja ohjelmistojen rooli talouskasvussa. Haastattelussa hän mainitsee koulutuksen lisäämistarpeen, mutta ei anna aiheesta konkreettisia esimerkkejä.

Tässä on siksi meidän näkökulmiamme siitä, mihin asioihin IT:n avulla voidaan käytännössä vaikuttaa ja joissa olisi monella yrityksellä paljonkin kehittämisen varaa.

Oikeilla valinnoilla voit järjestää IT:n niin, ettei se missään vaiheessa toimi tulppana yrityksen skaalautuvuudelle

Tämä koskee sekä tilanteita joissa koetaan kasvua, että hiljaisempia aikoja.

Konkretiaa voisi olla esim. verkkokauppa joka normaalisti kerää muutaman sata käyttäjää viikossa onnistuu tuottamaan viraali-ilmiön joka tuo sinne nopeasti tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä. Sen seurauksena koko sivusto kaatuu eikä kauppaa voida tehdä lainkaan ja kaikki potentiaali menetetään.

Harkittu kokonaisuus ei synny itsestään

Usein yrityksen IT:stä vastaa oman toimensa ohella henkilöitä joiden osaaminen on hajanaista tai rajoittuu pelkkiin perusteisiin. Kun eteen tulee spesifisempi ongelma, sen ratkomiseen kuluu moninkertainen määrä aikaa ammattilaisen työhön verrattuna. Tuo sama aika on poissa tuottavasta työstä.

Monesti tämän tyyppisessä organisaatiossa myös dokumentointi joka liittyy laitteisiin, ohjelmistoihin, salasanoihin, hankittuihin palvelukokonaisuuksiin jne. on hyvin puutteellista. Sen seurauksena yleensä menetetään lisää rahaa maksamalla käyttämättömistä lisensseistä ja palveluitten päällekkäisyyksistä. Harkittua kokonaisuutta ei siis synny.

Luovuutta lukuun ottamatta bisnesprosessien pitää muuttua sellaisiksi, että ne voidaan automatisoida

Virtaviivaistaminen säästää aina henkilöresursseja jotka voidaan ohjata tuottavampaan toimintaan.

Yksi esimerkki tällaisesta tilanteesta liittyy tulostamiseen: nykyaikainen IT-laitteisto mahdollistaa sen, että laite ilmoittaa asiasta suoraan korjaamolle kun siihen tulee joku vika, tai laittaa tietoa eteenpäin kun värimäärä alenee. Huoltokutsu saapuu siis perille ilman, että kenenkään tarvitsee haeskella yhteystietoja ja täytellä lomakkeita.

Samoin täsmälleen oikea tarvikekasetti saapuu automaattisesti ja oikea-aikaisesti oikeaan osoitteeseen ilman tilauskoodien metsästämistä, syöttelyä ja tietojen moninkertaista tarkistamista.

Kun tämä manuaalinen työ vähenee, samalla vähenevät myös virhemahdollisuudet.

Tässä tapauksessa kyse on tavallaan jatkuvasta tilauksesta (subscription) josta veloitetaan kulutuksen eikä ajanjakson mukaan.

Kehitys alkaa siitä kun nykytilanne uskalletaan kyseenalaistaa ja kysyä miksi me toimimme näin

Tällä hetkellä yleisimmät vastaukset ovat “koska näin on ennenkin tehty” ja “koska nykyinen tietotekninen ratkaisumme vaatii niin”, mikä antaa kehittämiselle vaihtoehdoiksi muuttaa prosessia, vaihtaa ratkaisua tai sekä että.

Olemme mielellämme tukena muutoksessa kun kutsut meidät paikalle puhelimitse 020 741 8080 tai tällä lomakkeella:

Fill out my online form.